Nhiều công ty không ngừng đổi mới khi họ gặp khó khăn


Nhiều công ty không ngừng đổi mới khi họ gặp khó khăn. Khát khao sống sót thôi thúc hành động.http://bds.rongbay.com/p448/five-star-garden-kim-giang.html Những công ty trong phạm vi nghiên cứu của cuốn sách này luôn không ngừng đổi mới và hết sức táo bạo. Khách hàng luôn thay đổi và họ cũng phải vậy. Những giá trị cốt lõi như sự vượt trội và tiên tiến luôn đi liền với hành động.http://bds.rongbay.com/p407/goldmark-city-136-ho-tung-mau.html Những công ty lớn luôn vận động để trở nên hoàn thiện hơn.

dkkd_RLGW

Nhiều công ty không ngừng đổi mới khi họ gặp khó khăn

Những nỗ lực đổi mới không ngừng của Container Store nhằm cải thiện hệ thống đồ lưu trữ elfa® cũng như quy trình bán và giao nhận hàng là minh họa sinh động cho cho sự vận động liên tục của những công ty tiêu biểu này.http://bds.rongbay.com/p450/xuan-mai-sparks-tower.html Hệ thống đồ lưu trữ elfa® bao gồm hệ thống giá treo dạng khung lưới, tủ kéo, thanh treo đồ trong nhà tắm bền đẹp cũng như các dụng cụ tiêu chuẩn để lắp ráp lên tường. Hệ thống được thiết kế tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng nên rất phù hợp với thị hiếu của khách hàng và những yêu cầu về không gian.

Giữa những năm 1990, Container Store đề nghị hợp tác với nhà cung cấp của họ trong việc đổi mới sản phẩm. Mặc dù hệ thống elfa® ban đầu bán rất chạy, nhưng khó lắp đặt, mức độ linh hoạt chưa cao và không khác biệt so với sản phẩm của đối thủ. Đặc biệt, loại kệ này rất khó giữ thăng bằng. Mỗi hàng trên kệ đều cần các lỗ đinh ốc riêng. Container Store muốn linh hoạt hóa những chiếc kệ này, bao gồm cả việc thiết kế một hộc tủ có hoặc không có thanh treo.