Một công ty tạo được bầu không khí như vậy sẽ rất có lợi cho sự phát triển.

Hiện nay, ở nhiều doanh nghiệp, ý thức về sự bình đẳng chưa thật sâu sắc, ông chủ và người quản lý luôn xuất hiện với “bộ mặt của kẻ thống trị” “bộ mặt khó coi, ban park hill times city lời nói khó nghe” thường thường làm thương tổn lòng tự tôn của họ, làm mất đi tính tích cực của nhân viên, gây sự bất hòa trên dưới, ảnh hưởng tới sự phát triển của doanh nghiệp. Ở một số doanh nghiệp, một số người đi xe riêng, nhà ăn riêng, hưởng phúc lợi nhiều hơn mọi người và hưởng nhiều thứ khác nữa, thậm chí có người còn lên mặt giáo huấn nhân viên dưới quyền như đối xử với trẻ con vậy.
Quản lý doanh nghiệp là quản lý con người, mà ông chủ cũng là con người, không thể coi mình là “thánh thần” được. Giữa người với người tuy chức vụ khác nhau,bán park hill times city nhưng về nhân cách thì đều bình đẳng cho nên cần phải được tôn trọng.

Một công ty tạo được bầu không khí như vậy sẽ rất có lợi cho sự phát triển.

Tư tưởng nhân bản đúng đắn là ông chủ phải xuất hiện trước nhân viên của mình trong hình tượng là một con người, sống bình đẳng với nhau, nhân viên sẽ tiếp nhận bạn, bạn và nhân viên sẽ hòa làm một.
Ngoài ra, thân thiện hữu nghị với cấp dưới và nhân viên của mình, quan tâm, đồng tình với họ, quan hệ mật thiết với họ, không lên mặt với họ thì tình cảm giữa ông chủ và họ sẽ mang đậm tình người và nhân viên sẽ cố gắng làm việc hết sức mình. Một công ty tạo được bầu không khí như vậy sẽ rất có lợi cho sự phát triển.
Một số nhà quản lý nhìn thấy nhân viên của mình mắc ban times city park hill sai lầm hoặc bị uất ức ở đâu đó đã trút giận lên nhân viên của mình, họ đập bàn, trừng mắt, hét lớn, khiến cho nhân viên có cảm giác như chuột nhìn thấy mèo vậy.