Lượng hồ sơ xin cấp sổ đỏ, sổ hồng tại Tp.HCM đang quá tải


Thành phố HCM khá phát triển với các giao dịch mua bán nhà ở. Tại bán nhà quận Thủ Đức, quận 8, bán nhà quận 7,…khá tấp nập. Sở Tài nguyên – Môi trường Tp.HCM cho biết, Văn phòng đăng ký đất đai Tp.HCM đang có số lượng hồ sơ xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất – sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất hiện nay đã tăng vọt.

Lượng hồ sơ xin cấp sổ đỏ, sổ hồng tại Tp.HCM quá lớn

Lượng mua bán nhà quận 8 nhiều,… hồ sơ xin cấp sổ đỏ, sổ hồng tại Tp.HCM hiện quá lớn.

 

Cụ thể, trong tháng 07/2015, Sở Tài nguyên – Môi trường TP tiếp nhận gần 9.000 bộ hồ sơ xin cấp sổ đỏ, sổ hồng. Điều này khiến phát sinh nhiều vấn đề, như: việc bố trí nhân sự; trang thiết bị; việc luân chuyển; kho lưu trữ; việc bảo quản hồ sơ khi bị quá tải. Công tác giải quyết các hồ sơ cấp giấy chứng nhận bị chậm trễ, không đảm bảo được những mục tiêu cải cách hành chính.Để giảm tải , Sở Tài nguyên & Môi trường TP có văn bản gửi đến UBND của 24 quận – huyện & Văn phòng đăng ký đất đai TP. Trong đó có nêu rõ: Chỉ cấp đổi;cấp lại sổ đỏ; sổ hồng cho trường hợp sổ bị hư hỏng; rách nát;bị mất hoặc tại trang 3, 4 của sổ đỏ; sổ hồng không còn chỗ để cập nhật nội dung biến động.Đối với  hồ sơ chuyển nhượng nhà đất, thì chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cũng phải thực hiện đăng ký; cập nhật biến động trên trang 3, 4 của giấy chứng nhận đã cấp cho người dân. “Đồng thời, cũng phải bố trí các nhân sự tiếp nhận; xử lý hồ sơ để đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ, nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc và hướng dẫn phổ biến pháp luật cho họ. Phải giải thích cho họ hiểu rõ về lợi ích chung của việc đăng ký cập nhật những biến động trên trang 3, 4”, ông Nguyễn Văn Hồng – Phó giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường TP đã cho hay.

____

Thông tin đầy đủ và chi tiết của bán nhà quận Tân Phú được cập nhật tại http://chungcudep.biz